محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PPMT | رایان درس

محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل

محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PPMT : در وام هایی که بابت آن قسط پرداخت می گردد، تابع (pmt) مبلغ هر قسط را تعیین می کند. هر قسط از دو بخش اصل و فرع ( اصل مبلغ هر قسط و بهره هر قسط ) تشکیل شده است.

برای محاسبه اصل مبلغ هر قسط می توان از تابع PPMT استفاده نمود که شکل اصلی این تابع به صورت زیر است: 

= PPMT (Rate; per; Nper; PV; FV; Type)

آرگومانهای تابع PPMT :

  • نرخ سود تضمین شده (بهره)(Rate) آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • تعداد اقساط (Nper) آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • ارزش فعلی وام (Pv) مبلغ وام دریافتی و آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • شماره یا دوره مورد نظر (Per)
  • ارزش نهایی وام (Fv) آدرس دهی به صورت مرجع نسبی
  • نوع زمان پرداخت اقساط (type)  آدرس دهی به صورت مرجع نسبی

تذکر مهم:

١ــ اگر پرداخت اقساط در پایان دوره ها باشد، در قسمت (Type) رقمی درج نمی شود و یا عدد صفر قرار می گیرد و چنانچه پرداخت اقساط در ابتدای دوره ها باشد، در قسمت (Type) عدد (١) درج می شود.

٢ــ اگر پرداخت اقساط به صورت سالی یک قسط باشد، نرخ بهره و تعداد اقساط به صورت سالانه در نظر گرفته می شود، ولی اگر پرداخت اقساط به صورت ماهانه باشد، آنگاه باید نرخ بهره سالانه را بر عدد ١٢ (تعداد ماه های یک سال) تقسیم نموده تا نرخ بهره ماهانه را محاسبه کرده و تعداد پرداخت ها را در عدد ١٢ ضرب نمود.

٣ــ جواب این تابع هم منفی می باشد که می توان عدد ارزش فعلی مبلغ وام (PV)را به صورت منفی وارد نموده و یا جواب تابع را در (١-) ضرب کرد.

نکته : تکمیل کردن آرگومانهایی که عنوان آنها در پنجره Function تابع پر رنگ تر هستند به صورت اجباری بوده و آرگومانهایی که به صورت کم رنگ تر هستند به شکل اختیاری می توان کامل نمود.

مثال 1 : 

جهت خرید یک دستگاه اتومبیل وامی به مبلغ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با نرخ سود تضمنی شده (بهره) ١٤% و مدت بازپرداخت ٥ ساله دریافت می نماییم. اگر قرار باشد هر سال یک قسط و در پایان هر سال پرداخت شود، مبلغ اصل هر قسط  به شکل زیر محاسبه می شود .

مثال 2 : 

جهت خرید یک دستگاه اتومبیل وامی به مبلغ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با نرخ سود تضمنی شده (بهره) ١٤% و مدت بازپرداخت 24 ماهه دریافت می نماییم. اگر قرار باشد هر ماه یک قسط و در پایان هر ماه پرداخت شود، مبلغ اصل هر قسط  به شکل زیر محاسبه می شود .

 

 

بیشتر بخوانید :

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT

محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + چهار =