محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT | رایان درس

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT

تابع PMT: این تابع جهت محاسبه مبلغ هر قسط وام براساس نرخ سود تضمین شده(بهره) معین و پرداخت های مساوی و یکنواخت به کار برده می شود و شکل کلی این تابع به صورت زیر است .

= PMT (Rate; Nper; PV; FV; Type)

آرگومانهای تابع PMT :

  • نرخ سود تضمین شده (بهره)(Rate) آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • تعداد اقساط (Nper) آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • ارزش فعلی وام (Pv) مبلغ وام دریافتی و آدرس دهی به صورت مرجع مطلق
  • ارزش نهایی وام (Fv) آدرس دهی به صورت مرجع نسبی
  • نوع زمان پرداخت اقساط (type)  آدرس دهی به صورت مرجع نسبی

تذکر مهم:

١ــ اگر پرداخت اقساط در پایان دوره ها باشد، در قسمت (Type) رقمی درج نمی شود و یا عدد صفر قرار می گیرد و چنانچه پرداخت اقساط در ابتدای دوره ها باشد، در قسمت (Type) عدد (١) درج می شود.

٢ــ اگر پرداخت اقساط به صورت سالی یک قسط باشد، نرخ بهره و تعداد اقساط به صورت سالانه در نظر گرفته می شود، ولی اگر پرداخت اقساط به صورت ماهانه باشد، آنگاه باید نرخ بهره سالانه را بر عدد ١٢ (تعداد ماه های یک سال) تقسیم نموده تا نرخ بهره ماهانه را محاسبه کرده و تعداد پرداخت ها را در عدد ١٢ ضرب نمود.

٣ــ جواب این تابع هم منفی می باشد که می توان عدد ارزش فعلی مبلغ وام (PV)را به صورت منفی وارد نموده و یا جواب تابع را در (١-) ضرب کرد.

نکته : تکمیل کردن آرگومانهایی که عنوان آنها در پنجره Function تابع پر رنگ تر هستند به صورت اجباری بوده و آرگومانهایی که به صورت کم رنگ تر هستند به شکل اختیاری می توان کامل نمود.

مثال 1 : 

جهت خرید یک دستگاه اتومبیل وامی به مبلغ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با نرخ سود تضمنی شده (بهره) ١٤% و مدت بازپرداخت ٥ ساله دریافت می نماییم.

اگر قرار باشد هر سال یک قسط و در پایان هر سال پرداخت شود، مبلغ هر قسط  به شکل زیر محاسبه می شود .

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT

مثال 2 : 

جهت خرید یک دستگاه اتومبیل وامی به مبلغ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با نرخ سود تضمنی شده (بهره) ١٤% و مدت بازپرداخت 24 ماهه دریافت می نماییم. اگر قرار باشد هر ماه یک قسط و در پایان هر ماه پرداخت شود، مبلغ هر قسط  به شکل زیر محاسبه می شود .

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT

 

 

بیشتر بخوانید :

محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PPMT 

محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =