نحوه محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه و بیمه سهم کارگر

محاسبه حق بیمه سال 97

محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه

1) کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت میشود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول کسر حق بیمه می باشند :

1) بازخرید ایام مرخصی6) حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
2) حق اولاد7) پاداش، پاداش افزایش تولید، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی
3) هزینه سفر و فوق العاده مأموریت8) کمک هزینه مسکن و بن کارگری در ایام بیماری
4) حق شیر حق تضمین (کسر صندوق)9) خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
5) حق الزحمه امام جماعت10) حق حضور اعضای غیر موظف در جلسات هیئت مدیره

 

2) مزد، حقوق و مزایا و حق الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانکها و سایر دستگاهها بوده و مشمول تأمین اجتماعی نیستند، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد.

 

 

محاسبه :

حقوق و مزایای مشمول بیمه = ( جمع حقوق و مزایا ـ حقوق و مزایای غیرمشمول بیمه )

 

حقوق و مزایای مشمول بیمه = ( جمع حقوق و مزایا ـ حق اولاد ـ فوق العاده مأموریت ـ سایر موارد غیر مشمول)

 

 

محاسبه :

     حق بیمه سهم کارگر = حقوق و مزایای مشمول بیمه × 7%

 

سایر معافیت های حق بیمه :

  • طبق قانون جانبازان شاغل از پرداخت 7 % حق بیمه سهم کارگر معاف هستند.
  • به منظور حمایت از کارگاه های کوچکی که حداکثر 5 نفر بیمه شده دارند سهم بیمه این کارگاهها شامل 7 % بیمه سهم کارگر و 3 % بیمه بیکاری سهم كارفرما است. (کارفرما از 20 %بیمه اجتماعی معاف است).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =