حسابداری

13مطلب موجود می باشد.

مطالب آموزشی حسابداری ، نرم افزار حسابداری ، قوانین و مقررات ، آموزشهای پروژه محور | رایان درس

آموزش کار با ماشين حساب
حسابداری

آموزش نحوه کار با ماشين حساب و بررسی تخصصی دکمه های ماشین حساب حسابداری


آموزش نحوه کار و بررسی تخصصی دکمه های ماشين حساب حسابداری دکمه Grand Total  – GT (جمع  کل) این کلید جمع مساوی ها را نمایش می دهد….

محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل
اکسل

محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT | رایان درس


محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT : در وام هایی که بابت آن قسط پرداخت می گردد، تابع (pmt) مبلغ هر قسط را…

محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل
اکسل

محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PPMT | رایان درس


محاسبه اصل مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PPMT : در وام هایی که بابت آن قسط پرداخت می گردد، تابع (pmt) مبلغ هر قسط…

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT
اکسل

محاسبه مبلغ هر قسط وام در اکسل با تابع PMT | رایان درس


تابع PMT: این تابع جهت محاسبه مبلغ هر قسط وام براساس نرخ سود تضمین شده(بهره) معین و پرداخت های مساوی و یکنواخت به کار برده می شود…

محاسبه استهلاک برای دوره زمانی معین
اکسل

محاسبه استهلاک برای دوره زمانی معین در اکسل با تابع VDB | رایان درس


استهلاک برای دوره زمانی معین : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده دارایی…

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت
اکسل

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت در اکسل با تابع DB | رایان درس


استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای…

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف در اکسل
اکسل

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف در اکسل با تابع DDB | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ مضاعف : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ…

محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات در اکسل
اکسل

محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات در اکسل با تابع SYD | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش مجموع سنوات : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده…

محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم
اکسل

محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم در اکسل با تابع SLN همراه فایل اکسل | رایان درس


محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای تمام شده…

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد
حسابداری

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مالیات حقوق و دستمزد سال 1397


مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می…

محاسبه حق بیمه سال 97
حسابداری

نحوه محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه و بیمه سهم کارگر


محاسبه حقوق و مزایای مشمول و غیرمشمول حق بیمه 1) کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت میشود به استثنای وجوه پرداختی بابت موارد زیر مشمول…

معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷
حسابداری

معافیت مالیات حقوق و دستمزد و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷


معافیت مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۷ | موضوع: نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند(الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور…