حسابداری

13مطلب موجود می باشد.

مطالب آموزشی حسابداری ، نرم افزار حسابداری ، قوانین و مقررات ، آموزشهای پروژه محور | رایان درس

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۷
حسابداری

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 + دانلود بخشنامه


حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397 : شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه روز ۱۳۹۷/۱/۲۲…