آزمون دهم حسابداری

با سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز

قبل از شرع آزمون به نکات زیر را مطالعه نمایید.

  • هر هنرجو تنها یک بار می تواند در آزمون شرکت کند و امکان شروع مجدد آزمون وجود ندارد.
  • نام و نام خانوادگی خود را به شکل صحیح وارد نمایید.
  • در حین آزمون هر سوال را پاسخ داده و سپس به سوال بعدی بروید.
  • در حین آزمون به هیچ عنوان از کلید بازگشت مرورگر استفاده نکنید و از دکمه های مرحله قبل و مرحله بعد استفاده کنید.
  • حتما قبل از زمان تعیین شده، آزمون را به اتمام برسانید تا شرکت در آن برای شما لحاظ شود.
  • در صورتی که به هر دلیلی از آزمون خارج شده و دوباره وارد شوید، همان مرتبه اول برای شما لحاظ خواهد شد.
درج نام و نام خانوادگی الزامی می باشد.

شما باید متن درج کنید.