استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت

1مطلب موجود می باشد.
محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت در اکسل با تابع DB | رایان درس


استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای…