تابع DB

1مطلب موجود می باشد.
محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت
حسابداری

محاسبه استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت در اکسل با تابع DB | رایان درس


استهلاک به روش مانده نزولی با نرخ ثابت : در اکسل محاسبات مربوط به استهلاک دارایی های ثابت ، پیرو سه عامل اساسی است : ١ــ بهای…