تصحیح  خودکار  با AutoCorrect

1مطلب موجود می باشد.
تصحیح  خودکار  با AutoCorrect
اکسل

صرفه جویی در زمان برای ورود سریع اطلاعات و تصحیح  خودکار  با AutoCorrect


تصحیح  خودکار  با AutoCorrect : با استفاده از گزینه (AutoCorrect) می توان با شناسایی خطای احتمالی کاربر و تصحیح خودکار آن، احتمال ایجاد خطا را کاهش داد….