عيدي سالانه

1مطلب موجود می باشد.
نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد
حسابداری

نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مالیات حقوق و دستمزد سال 1397


مالیات حقوق سال ۹۷ تا سقف ۲۳۰۰۰۰۰ هزار تومان در ماه صفر است یعنی هر شخصی که ماهانه دو میلیون سیصد هزار تومان حق السعی دریافت می…