لیست کشویی

1مطلب موجود می باشد.
ایجاد لیست کشویی (Drop down list) در Excel
آفیس

آموزش ساخت لیست کشویی در اکسل


لیست کشویی (dropdown list) یکی امکانات اکسل می باشد که به وسیله آن کاربران داده های خود را سريع تر، دقیق تر  و با اشتباه کمتر انتخاب…