محاسبه بهره هر قسط وام

1مطلب موجود می باشد.
محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل
حسابداری

محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT | رایان درس


محاسبه بهره هر قسط وام در اکسل با تابع IPMT : در وام هایی که بابت آن قسط پرداخت می گردد، تابع (pmt) مبلغ هر قسط را…